Welkom (vervolg)

Muziekagenda

De Muziekkring verzorgt op haar website per maand een zo compleet mogelijke agenda van alle muziekactiviteiten in de Bommelerwaard. Daarin zijn ook koppelingen aangebracht naar alle sites die verdere achtergrondinformatie verschaffen.
U kunt meehelpen door informatie of tips voor deze agenda zo vroeg mogelijk door te geven aan onze webmaster.

Muziek in de Bommelerwaard

Op onze site zijn lijsten te vinden van orkesten, koren en de plaatsen waar veel muziek- uitvoeringen worden gegeven. Voorlopig is de lijst beperkt tot alleen die organisaties die via internet te bereiken zijn. Koppelingen naar hun websites zijn aangebracht.

Beschrijving orgels

Er is een begin gemaakt met het inventariseren en beschrijven van alle orgels in de Bommelerwaard, die niet in priv├ębezit zijn. De lijst is nog niet af en de bronnen waaruit de informatie gehaald is, zijn niet altijd even betrouwbaar of spreken elkaar tegen. Om al die gegevens kritisch door te lichten kost de nodige tijd. Hopelijk zal het mogelijk zijn de lijst in de toekomst steeds completer en betrouwbaarder te maken.
Als u over informatie beschikt om de beschrijvingen te verbeteren of aan te vullen, dan ontvangen we die graag. Neemt u dan even contact met ons op.