Tymen Jan Bronda

Tymen Jan BrondaTymen Jan Bronda (1977) kreeg zijn eerste orgelles toen hij zeven jaar was. Hij studeerde aan het conservatorium Groningen bij Johan Beeftink en Theo Jellema en behaalde zijn diploma kerkmuziek aan het conservato-rium van Zwolle. In 2009 werd zijn orgelstudie bij Reitze Smits, aan de Hogeschool voor de kunsten Utrecht, voltooid na recitals in de Joriskerk te Amersfoort en in de O.L.V.-basiliek te Zwolle.

Tymen Jan was in september 2011 tien jaar cantor-organist van de Lutherse Gemeente te Groningen. Het afgelopen decennium nam hij in deze kerk het initiatief voor de serie “Orgel Anders”. Hij heeft een belangrijke rol bij de cantates die op de tweede zondag van de maand ten gehore worden gebracht in de Groningse Lutherse Kerk. Als docent kerkmuziek is hij verbonden aan de opleiding kerkmuziek Noord-Nederland van de PKN.

In 2006 richtte Tymen Jan het Luthers Bach Ensemble op, dat gespe-cialiseerd is in de barokke uitvoeringspraktijk. Met hen voerde hij naast diverse Bachcantates alle Lutherse Missen en de Hohe Messe van Bach uit. Als dirigent is hij verder verbonden aan kamerkoor Tiraña uit Groningen en projectkoor Venite Cantemus uit Bedum.

In 2012 nam Tymen Jan het initiatief tot de reconstructie van het voor-malige Schnitgerorgel (1699/1717) van de Lutherse kerk in Groningen. Het doel van dit project is om dit instrument in het Luther-/Reformatie-jaar 2017 op te leveren. Dit project stelt zich ook ten doel om de stad Groningen toonaangevend te maken in de barokmuzikale wereld.

Programma concert 27 augustus 2016 door Tymen Jan Bronda