Peter Eilander

Peter Eilander begon zijn organistenloopbaan op tienjarige leeftijd in de Tabernakelkerk te Vaassen. Vanaf 1981 is hij organist van het Steendam-orgel orgel in de Eben-Haëzerkerk te Apeldoorn. Als concertorganist heeft hij in Nederland een uitgebreide praktijk. Hij concerteerde echter ook in Amerika, Letland (Riga), Hongarije, Frankrijk, Engeland, Ierland (Dublin) en Duitsland.

Als echt romanticus schept Peter Eilander ‘t liefst een uniek gevoel. Zoals een eigen klankkleur. Het beste voorbeeld is het christelijk gemengd koor Cantate Deo te Amersfoort. Als dirigent componeerde hij veel arrangementen en wist hij het koor een eigen klank te geven. Koraalmuziek van Peter Eilander, uitgegeven als bladmuziek, geeft een ieder de gelegenheid om zich te verdiepen in de denkwijze van deze romanticus. En dat is boeiend. De manier waarop de diepste gevoelens vertolkt worden, blijft verrassend en bieden een verrijking van de orgelliteratuur.

Talent is er om ontwikkeld te worden. Motivatie, inzet en enthousiasme geven daarbij de doorslag. Peter Eilander geeft orgelles aan gevorderden en aan veelbelovende beginners. Voor iedereen die zich muzikaal verder wil ontwikkelen, blijkt Peter Eilander een boeiende, veelzijdige leermeester. Leerlingen, afkomstig uit het hele land, komen vooral voor zijn romantische interpretaties en zijn aanpak van de begeleiding tijdens erediensten. Als docent is Peter Eilander verbonden aan het Muziek Onderwijs Centrum te Holten en heeft een uitgebreide lespraktijk opgebouwd.

“Wat orgelmuziek vooral doet, is het opwekken van emoties. De organist moet alle mogelijkheden om dynamiek te creëren uitbuiten. In de muziek voel je de oneindige geschakeerdheid van de schepping.”

Hij heeft als organist, dirigent en begeleider van koor- en samenzang verschillende CD-, radio- en televisie-opnamen op zijn naam staan. In 2004 startte Peter een Guilmantproject. Alle acht orgelsonates van Alexandre Guilmant worden op CD vastgelegd, evenals zijn orgeltranscripties: de Trocadéro Livraisons. Op deze CD’s zijn de Cavaillé-Coll-orgels van de Sainte Madeleine (Parijs), Saint Pierre (Lisieux) en de Saint Ouen (Rouen) te horen. Hij ontving in 1993 en 2006 Franse onderscheidingen voor zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur.

Het restaureren of aanschaffen van een kerkorgel stelt kerkvoogdijen c.q. kerkenraden voor moeilijke beslissingen. Niet alleen vanwege de ingrijpende financiële consequenties, ook vanwege de vereiste vakkennis. Peter Eilander adviseert bij dit soort projecten zo objectief en duidelijk mogelijk.

Klik hier voor de website van de organist.
Klik hier voor het programma van het concert op 4 september 2010.