Kees van Houten

Kees van Houten werd in 1940 geboren te Helmond. Na een gymnasiumopleiding studeerde hij aan het Brabants Conservatorium te Tilburg de hoofdvakken piano (bij Paul Niessing) en orgel (bij Hub Houet). In 1963 behaalde hij de onderwijsakte B piano en in 1965 het solodiploma orgel. Hij won prijzen bij improvisatieconcoursen te Bolsward en St. Albans (Engeland).

Sinds 1957 is Kees van Houten organist van de Heilige-Lambertuskerk te Helmond, waar hij het historische Robustelly/Smits-orgel uit 1772/1862 bespeelt. Van 1971 tot 1992 was hij hoofdvakdocent orgel aan de Hogeschool voor de Kunsten, Faculteit Muziek, te Utrecht.
Samen met Marinus Kasbergen maakte Kees van Houten vanaf 1972 een diepgaande studie van de getallensymboliek in de muziek van J. S. Bach.

Deze studie resulteerde in het boek Bach en het getal (1985) en Bach, die Kunst der Fuge en het getal (1989). Vervolgens publiceerde hij in de serie Van Taal tot Klank muziek-psychologische beschouwingen over belangrijke koraalbewerkingen voor orgel van Bach: achtereenvolgens het Orgel-Büchlein (1992), het Dritter Theil der Clavier Übung (1997) en de Leipziger Orgelkoralen (1997). Deze uitgaven werden gecompleteerd met CD-opnamen van deze werken op het Robustelly-orgel te Helmond. In dezelfde serie verscheen in 1998 het boek Ich kenne des Menschen nicht, over de kruisvorm in Bachs Matthäus-Passion, in 2002 het boek ….propter magnam gloriam tuam over Bachs Hohe Messe en in 2006 het boek De Universele Bach, voor kenner en liefhebber.

Als concerterend organist treedt Kees van Houten op in binnen- en buitenland. Een heel bijzonder karakter hebben zijn concerten Bach rond de speeltafel. Indien mogelijk zit het publiek rond de orgelbank en ziet de organist spelen. Per werk wordt uitgebreid uitleg gegeven over de compositie en een thema of koraalmelodie apart voorgespeeld. Bij koraalbewerkingen wordt de relatie tussen tekst en muziek behandeld.

Daarnaast geeft Kees van Houten zowel voor vakmensen als voor amateurs en leken lezingen, workshops en interpretatiecursussen in Nederland en daarbuiten, met name over de muziek van Bach. In 2007 zou Kees van Houten zijn vijftigjarig jubileum gevierd hebben met een jubileum-concerttournee. Hij zou ook in Zaltbommel gespeeld hebben. Wegens ziekte is die tournee toen afgelast. In 2010 voerde hij die tournee alsnog uit, nu ook nog gekoppeld aan het feit dat hij dat jaar zeventig jaar werd.

Klik hier voor de website van de organist.
Klik hier voor het programma van het concert op 28 augustus 2010.