Jetty Podt

Jetty Podt is als organist verbonden aan de Stevenskerk te Nijmegen. Zij studeerde orgel en kerkmuziek aan de conservatoria te Arnhem en Utrecht bij Johan van Dommele, Bert Matter en Jan Welmers. Op het König-orgel van de Stevenskerk nam zij CD’s op met werken van Maurice Duruflé (o.a. het Requiem) en van Jan Welmers. Van de laatste componist voerde zij met Capella Isalana de première van “Licht en Donker IV”, op teksten van Dag Hammarskjöld uit.

Jetty Podt doceert orgel en piano aan De Lindenberg te Nijmegen. Daarnaast heeft zij een privé-lespraktijk voor gevorderde orgelstudenten. Zij is dirigent van de vespercantorij Capella Cumerana, die op de eerste zaterdag van de maand de vespers of de evensong in de Stevenskerk verzorgt. Ook componeert zij voor diverse gelegenheden liederen in opdracht, zoals de “Hymne Nijmegen 2000” en het vredeslied voor de Vredesweek 2005.

Klik hier voor het programma van het concert op 18 juli 2009.