Everarda Slabbekoorn

Everarda Slabbekoorn begon al jong met groot enthousiasme op het elektronische orgeltje van haar ouders te spelen. Misschien door haar enthousiasme, of wellicht uit puur lijfsbehoud stuurden haar ouders haar daarom op negenjarige leeftijd naar de Zeeuwse Muziekschool in Goes. De liefde voor het orgel en muziek in het algemeen ontwikkelde ze daar bij Izaak Ruissen. Een conservatoriumstudie leek het logische gevolg, want wat kon mooier zijn, dan van je passie je beroep maken? Daarom studeerde ze orgel en kerkmuziek aan het Utrechts Conservatorium bij Reitze Smits en Arie Eikelboom. In 2009 rondt ze daar haar bachelorstudie af.

Een grote voorliefde voor Engeland in het algemeen en de Anglicaanse traditie in het bijzonder zorgt ervoor dat ze voornamelijk in Engelse diensten speelt. Zo is zij werkzaam als organist, pianist en dirigent in de Anglicaanse kerk van Utrecht en Nijmegen, begeleidt ze vanaf september 2009 het Culemborg Chapel Choir in de maandelijkse evensongs. Sinds 2008 vormt ze een duo met sopraan Clara Lammers-Lisnet.

Naast haar muzikale werkzaamheden studeerde ze ook Latijn aan de Universiteit van Amsterdam en was ze een jaar lang fulltime vicevoorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Op dit moment studeert ze muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht en werkt als zakelijk leider van de Laurenscantorij in Rotterdam.

Klik hier voor het programma van 25 juli 2009.