Donateur van de Muziekkring

Word donateur van de Muziekkring Bommelerwaard en Omstreken!

Als donateur steunt u niet alleen de Muziekkring, maar vooral ook het gehele muziekgebeuren in Zaltbommel en omgeving. Daar mag iets tegenoverstaan, zoals:

  • reductie op de toegangsprijzen van door ons georganiseerde concerten zoals die in de Orgelcyclus in de Sint-Maartenskerk
  • eventuele voordeeltjes, zoals een gratis jubileum-CD
  • toezending van onze donateursbrief
  • voorrang bij bijzondere evenementen etc.

De kosten van het donateurschap bedragen minimaal:

  • algemeen € 15,00
  • 65+ € 10,00

U kunt zich als donateur schriftelijk of per e-mail aanmelden op ons secretariaat. Vermeldt u daarbij: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. U kunt uw donatie ook rechtstreeks overmaken: bankrekening NL96 INGB 0004 2657 10 t.n.v. Stichting Muziekkring Bommelerwaard e.o.